GEOteamwork® er en afdeling under NorthTech, hvor vi har samlet vore erfaringer inden for de særlige specialer, der knytter sig til behandling og distribution af geodata.

Vi tager afsæt i 15 års erfaring med at integrere enterprise-IT og geodata. Vi bygger bl.a. vores arbejde på tæt kendskab til de juridiske og tekniske aspekter af INSPIRE-programmet, der blev skudt i gang af EU-Kommissionen i 2001. Indsatsen har siden spillet en afgørende rolle i arbejdet med at sætte international fokus på betydningen af fælles standarder for distribution og udveksling af geodata i EU.

Desuden har INSPIRE – i samspil med stadig mere åbne dataformater, OGC-standarder og frikøb af offentlige geodata – ansporet mange til at arbejde med geodata i hidtil uset omfang. Hvilket i sig selv har affødt en stigende efterspørgsel på løsninger og platforme, der gør det nemt at få hostet, arbejdet med eller udstillet geodata i den form, der passer til de specifikke behov.

Vores viden om standarder og samarbejde med en række myndigheder giver os det kompetencemæssige og organisatoriske grundlag for at konstruere netop de byggesten, som mangler i de eksisterende geodata-platforme. Det gør det muligt for vores kunder at honorere forpligtelser overfor INSPIRE/OGC samt leve op til egne forretningsstrategiske behov og servicemål.

Bifrost er eneste løsning på markedet, der gør det nemt at bestemme, hvem der helt præcist har adgang til bestemte dele af dit geodatasæt – og som samtidig logger i detaljen, hvordan informationerne anvendes.

I udviklingen af geodatacentriske løsninger eller ved udstilling af geodata har det traditionelt været en udfordring, at:

Bifrost er en løsning, der både håndterer logning og som understøtter rollebaseret rettighedsbeskyttelse af geodata i en række forskellige sammenhænge.

Løsningen er forankret i 15 års erfaring med at bygge geodata-services baseret på velkendte og udbredte metodikker og snitflader.

Adgangshåndtering for prædefinerede roller

Bifrost gør det nemt at give brugere finkornet adgang til eksakte dele af et geodatasæt baseret på enkeltbrugerens rolle i en organisation.

Det kan f.eks. være at sikre, at medarbejdere i en bestemt kommune kun får adgang til de eksakte dele af tabellen, der er direkte relevante for deres jobfunktion. Ligeledes kan du vælge at give adgang til alle brugere fra en bestemt organisation baseret på organisationens samlede rolle.

Du kan endda vælge at maskere dele af datasættet eller at begrænse adgangen til bestemte værdier i en tabel. Det er relevant, hvis eksempelvis CPR-numre, avancedata eller priser kun skal være tilgængelige for helt specifikke brugere.

Adgang til eksterne brugere

Bifrost kommer også i spil, når du vil give brugere uden for en specifik organisation – eller et prædefineret brugerregister – adgang til hele dit geodata-sæt eller dele af det. Det er f.eks. relevant, hvis din service er af kommerciel karaktér, hvor data i princippet udstilles bredt, men hvor kun betalende kunder skal have adgang.

Produktvideoer

Introduktion til Bifrost koncepter og features:

Se hvordan man bruger Bifrost i praksis på denne playlist, hvor hver video gennemgår et brugsscenarie:

Nye videoer tilføjes løbende!

Vi er på Kortdage 2016 d. 7-9 november.

Kom og mød os, og udfyld et spørgeskema om hvad du har brug for for at sende dine geodata sikkert ud i verden.

Så er du med i konkurrencen om en fotoflyvning hvor du kan se Danmark oppefra, og har god mulighed for at tage dine egne billeder fra flyets glaskupler.

Vinderne er fundet!

Tak for de mange besvarelser. Vi har gennemgået alle besvarelser og fundet følgende vindere:

Jeppe Steen Andersen
Sonja L. Tind
Else-Marie Ulvsgaard

Vi vil kontakte vinderne snarest for at aftale de praktiske detaljer.